Witamy: Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

Historia

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu został powołany 01.01.2007 roku, jako jednostka organizacyjna Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Zakład kontynuuje działalność tradycje naukowe trzech byłych zakładów Instytutu:
1. Zakładu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa
2. Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów
3. Zakładu Uprawy Roli

Lokalizacja

Placówka zlokalizowana jest na południowym obrzeżu Wrocławia i zajmuje powierzchnię 2 ha. Zbudowano na niej pawilon laboratoryjny - głównie do badań dynamiki rozkładu herbicydów i ich pozostałości w roślinie, glebie i wodzie. Mieszczą się w nim także sala konferencyjna, biblioteka i pomieszczenia biurowe. Do dyspozycji są także odpowiednie budynki gospodarcze do przechowywania próbek środków chemicznych (herbicydów, odczynników), aparatury do aplikacji herbicydów, narzędzi i maszyn oraz garażowania pojazdów mechanicznych. W ostatnich latach, wybudowano nowoczesne laboratoria biologiczne połączone ze szklarnią i halą wegetacyjną. Na posiadanym terenie znajdują się osiatkowane mikropoletka do prowadzenia doświadczeń testowych biologicznej oceny herbicydów i wyznaczania progów szkodliwości chwastów dla roślin uprawnych. W sumie jest to dobrze zorganizowana i wyposażona baza doświadczalna spełniająca normy europejskie.

 

 

 

 

Kontakt

Adres:

ul. Orzechowa 61
50-540 Wrocław
Tel: +48 71 336 26 58
Fax: +48 71 363 86 91
sekretariat @ iung.wroclaw.pl

Wizyt od 2011-03-15:

Osób on-line: