Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

2016-07-11 12:25:52

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Kalitowskiej

W dniach 5 i 6 lipca 2016 r. odbyło się 255. Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Jednym z punktów posiedzenia była publiczna obrona pracy doktorskiej, zatrudnionej w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli, mgr inż. Olgi Kalitowskiej.

czytaj więcej


2016-06-22 11:01:34

XL Konferencja z cyklu „Rejonizacja Chwastów Segetalnych w Polsce”- formularz zgłoszeniowy

W celu zgłoszenia udziału w konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 05.07.2016 r.

Prosimy o przesłanie streszczeń, z wykorzystaniem załączonego szablonu, do dnia 05.08.2016 r.

czytaj więcej


2016-06-22 06:47:20

XL Konferencja z cyklu „Rejonizacja Chwastów Segetalnych w Polsce” - informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne:
Organizatorzy zapewniają uczestnikom Konferencji zakwaterowanie i wyżywienia w miejscu obrad (Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej koło Lubiąża). Dojazd na miejsce jest zapewniony w dniu 6.09.2016 r. z siedziby Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli, ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław.

czytaj więcej (PDF)


2016-06-20 11:01:50

Wizyta dr Muthu Bagavathiannian

W dniu 16 czerwca 2016 r. w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli przebywał z wizytą studyjną dr Muthu Bagavathiannian z Texas A&M University (TAMU). Dr Bagavathiannian przybył na zaproszenie prof. Krzysztofa Domaradzkiego.

czytaj więcej


2016-01-27 10:11:20

Otrzymaliśmy podziękowanie

Otrzymaliśmy podziękowanie za aktywne uczestnictwo w XLI Wrocławskich Dniach Nauki i Techniki

czytaj więcej (PDF)


2016-01-19 12:38:12

XL Konferencja z cyklu „Rejonizacja Chwastów Segetalnych w Polsce”

XL Konferencja z cyklu „Rejonizacja Chwastów Segetalnych w Polsce” odbędzie się w dniach 7-9.09.2016 r. W przeddzień Konferencji, tj. w dniu 6.09.2016 r. w siedzibie Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli przy ulicy Orzechowej 61 we Wrocławiu odbędzie się Przedkonferencyjne Seminarium „Polska herbologia – spojrzenie retrospektywne” poświęcone pamięci Prof. dr Józefa Roli i innych wybitnych przedstawicieli tej dyscypliny.

czytaj więcej (PDF)


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego