Aktualności - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

2019-01-08 13:53:48

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Dziągwy-Becker.
 

Dnia 18.12.2018 roku w siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Dziągwy-Becker. Tematem pracy doktorskiej był "Profil wolnych aminokwasów Stellaria media L. Vill. i Viola tricolor L. jako wskaźnik reakcji na czynniki środowiskowe". Promotorem była dr hab. Jolanta Korzeniowska, natomiast dr Renata Kieloch pełniła funkcję promotora pomocniczego. Na recenzentów rozprawy powołano dr hab. Annę Szakiel z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Lecha Wojciecha Szajdaka z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Obroniona rozprawa miała charakter metodyczno-badawczy i składała się z dwóch etapów. W pierwszym została opracowana metoda oznaczania wolnych aminokwasów w świeżym materiale roślinnym z wykorzystaniem techniki chromatografii cieczowej z analizatorem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS). W drugim etapie badań opracowaną metodę wykorzystano do oceny wpływu warunków środowiskowych na zawartość wolnych aminokwasów w badanych gatunkach chwastów. Na wniosek jednego z recenzentów rozprawa doktorska została uhonorowana wyróżnieniem.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego