Aktualności - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

2020-03-30 11:49:21

dr hab. Jolanta Korzeniowska profesorem nauk rolniczych
 

Postanowieniem z dnia 10 marca 2020 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał pani dr hab. Jolancie Korzeniowskiej tytuł profesora nauk rolniczych. Pani profesor Korzeniowska jest autorem ponad 160 publikacji, w tym 33 z IF (Hirsch 8) oraz recenzentem 3 prac doktorskich i 2 habilitacyjnych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół mikroelementów w żywieniu roślin oraz zanieczyszczenia gleb i płodów rolnych metalami ciężkimi. Ostanie prace dotyczą opracowania i wdrożenia w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych liczb granicznych do oceny zasobności gleb w mikroelementy metodą Mehlich 3.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego