Zakres działalności - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zakres działalności

  • badania nad ekologią chwastów oraz stopniem występowania zagrożenia nimi upraw polowych,
  • doskonalenie metod zwalczania chwastów i oceny herbicydów,
  • Badania nad przemianami herbicydów w roślinach uprawnych oraz środowisku glebowym i wodnym,
  • opracowanie energooszczędnych systemów uprawy roli i nawożenia oraz badanie ich wpływu na środowisko glebowe i roślinne,
  • badania potrzeb nawożenia mikroelementami z uwzględnieniem kryteriów ochrony środowiska,
  • opracowanie metod utrzymania zdolności produkcyjnej gleb wyłączonych czasowo z użytkowania rolniczego,
  • utrzymanie w sprawności zaplecza doświadczalno-technicznego Zakładu.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego